تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا
نام پروژهپارک موزه دفاع مقدس
کـارفرما بنیاد حفط و نشر ارزشهای دفاع مقدس
مشـاور موسسه عاشورا
پیمانکارموسسه عاشورا
نـظارت شهرداری منطقه 2 تبریز

توضیحات پروژه

ساخت دریچه های برگشت و بازدید فن کویل

ساخت دریچه های رفت فن کویل

ساخت دریچه های بازدید تاسیسات