تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا

مجتمع لارا

نام پروژه:مجتمع لارا
کـارفرما :جناب آقای قنبری
مشـاور —————————
پیمانکار—————————
نـظارت —————————

توضیحات پروژه

ساخت دریچه های زیر فن کوئلی و خطی

ساخت دریچه های تهویه سرویس های بهداشتی

کانالهای فلکسیبل انتقال هوا