تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا
نام پروژهمجتمع تجاری هایپر اسکار ارس
کـارفرما جناب آقای مهندس حبیبی
مشـاور ---------------------------
پیمانکار---------------------------
نـظارت ---------------------------

توضیحات پروژه

ساخت دریچه های بازدید تاسیسات

ساخت دریچه های تهویه سرویس های بهداشتی

 کانالهای فلکسی بل انتقال هوا