تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا
نام پروژهبلوک های C2B,C2C ازطرح میدان شهید بهشتی تبریز
کـارفرما شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مشـاور مهندسین مشاور شارستان
پیمانکارشرکت آذرسیماب
نـظارت مهندسین مشاور شارستان

توضیحات پروژه

ساخت و نصب دریچه های مکش،بازدید زیر فن کویل

ساخت و نصب دریچه های رفت فن کویل

ساخت و نصب دریچه های بازدید تاسیسات

عایقکاری لوله های چیلر ها و برج های خنک کن