تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا

دریچه های تنظیم هوا

دریچه های دیواری

دریچه های دیفیوز

دسته بندی محصولات 


دریچه های سقفی گرد


دریچه های دیواری


دریچه های دیفیوزر


دریچه های اتاق عمل 

دسته بندی محصولات 


دریچه های سقفی گرد


دریچه های دیواری


دریچه های دیفیوزر


دریچه های اتاق عمل