تبریز
تبریز
+98 41 35239668 - 35239768 شنبه تا پنج شنبه 10:00 - 17:00تبریز،خیابان خاقانی.مجتمع تجاری خاقانی/ طبقه منفی2 / پ30
اگزاست و تهویه
کانالهای انتقال هوا،هود و هواکش
ملزومات گرمایش
بخارهای برقی،هیزمی و نفتی
دریچه های تنظیم هوا
انواع دریچه ،دمپرهای هدایت هوا

شماره حسابها

مشتری گرامی؛

جهت واریز هرگونه وجه به هریک حساب های زیر ، بایستی با امور مالی گروه صفاکیش هماهنگ و نسبت به دریافت کد واریز ( شرح بابت واریزی ) اقدام نمایید .